De Tussentijdse Toets is een rij test die verloopt als een echt examen. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de TTT hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.
Je rij-instructeur rijdt mee.

De toets duurt even lang als een examen.

Advies

Na afloop van de toets krijg je van de examinator en je rij-instructeur een advies over de onderdelen waaraan je nog moet werken. Je kunt dan gericht je rijopleiding gaan afronden.

Wennen

Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens het examen te wachten staat. De toets is een kans uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie.
Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen.
Bovendien is het mogelijk dat je examen aflegt bij de examinator die je TTT afneemt.

Vrijstelling

Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet je over de bijzondere verrichting een positief advies krijgen. Hetzelfde geld voor het onderdeel voertuigbeheersing voor de auto. Onderzoek heeft uitgewezen dat een TTT de kans op slagen aanmerkelijk vergroot.

Wanneer leg je de TTT af?

Je rijschool bepaalt samen met je het tijdstip van de toets. Het mag duidelijk zijn dat een toets niet zinvol is aan het begin van je rijopleiding. Wij adviseren je om de TTT af te leggen als je ongeveer twee derde tot driekwart van de rijopleiding achter de rug hebt.