Wij verzorgen de aanvraag van het praktijkexamen.
Onze rijschool is aangesloten op het top- online systeem bij het CBR daarom kunnen wij zelf een examendatum reserveren, die kan rekening houden met de dagen waarop je geen examen kan doen.

Het praktijkexamen voor de auto duurt in totaal 55 minuten.
Na het praktijkexamen vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Ben je geslaagd, dan krijg je meteen de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid mee. Met deze documenten en twee pasfoto’s kun je tegen betaling bij het gemeentehuis in jouw woonplaats je rijbewijs ophalen.

Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier kun je van je rijschool krijgen, zodat je deze kan bespreken met jouw rij-instructeur.

Wanneer je praktijkexamen gaat doen moet je het volgende overhandigen:

  • Oproepkaart (Dit gaat via de rijschool).
  • Geldig theoriecertificaat.
  • Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs.
  • Eventueel het adviesformulier van uw tussentijdse toets.

Voorwaarden pasfoto’s

Op de pasfoto’s moet het gezicht van de aanvrager recht van voren tegen een lichte egale achtergrond zijn gefotografeerd. Beide oren moeten zichtbaar zijn.

Eigen Verklaring

Iedereen die examen doet bij het CBR moet een Verklaring van geschiktheid hebben. Dit is een formulier, Eigen verklaring, met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Als je één of meer vragen op de eigen verklaring met ‘ja’ beantwoordt, is onderzoek door een arts noodzakelijk. Deze arts moet dan een aantekening op je eigen verklaring zetten. Bij bepaalde medische aandoeningen is soms aanvullend onderzoek door een medische specialist, zoals een oogarts of neuroloog, nodig.

Uit de aantekening van de arts op de eigen verklaring of het onderzoek van de specialist zal vaak blijken dat je geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen. In sommige gevallen worden aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd.

4x gezakt

Sommige kandidaten hebben één of meerdere kansen nodig om te slagen voor het praktijkexamen. Als je tot deze groep behoort, is er een andere examenmogelijkheid: het nader onderzoek bij het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR).

BNOR

Dit is een bijzondere vorm van examinering. De eisen die het BNOR stelt aan je rijvaardigheid zijn dezelfde als bij het CBR. Er zijn echter een aantal verschillen:

  • Het examen begint net als bij het CBR met een voorgesprek, de ogentest en een aantal voorbereiding- en controlehandelingen. Verder geldt ook tijdens de rit dat je ‘het zelf moet doen’.
  • De begeleiding is persoonlijker, en het examen duurt 15 min langer dan een regulier CBR examen. Deze tijd wordt gebruikt om je op je gemak te stellen tijdens de rit.